Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

1. HỒ BƠI VSTAR

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

Giờ mở cửa: 06:00 AM – 07:00 PM
Giá vé: 10.000đ – 30.000đ

Địa chỉ:  Đường Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

2. Hồ Bơi Maia – Tôn Dật Tiên

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

Giờ mở cửa 06:00 AM – 08:00 PM

Giá vé: 20.000đ – 40.000đ

Địa chỉ: Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

3. Hoàng Triều Hotel

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

Giờ mở cửa 12:00 AM – 12:00 AM

Giá vé: 1.600.000đ – 3.000.000đ

Địa chỉ: 43 – 45 Lê Văn Thiêm, P. Tân Phong,  Quận 7, TP. HCM

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

4. Hồ Bơi Phú Gia – Đường N – Nam

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM
Giờ mở cửa 07:00 AM – 09:00 PM

Giá vé: 20.000đ – 40.000đ

Địa chỉ: Đường N – Nam, Quận 7, TP. HCM

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

5. Hồ Bơi Nam Long – Trần Trọng Cung

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

Giờ mở cửa 07:00 AM – 09:00 PM

Giá vé: 10.000đ – 30.000đ 

Địa chỉ: Trần Trọng Cung, Quận 7, TP. HCM

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

6. Hồ Bơi Nam Phú – Đường Số 6

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

Giờ mở cửa 07:00 AM – 08:00 PM
Giá vé: 10.000đ – 20.000đ

Địa chỉ: Đường Số 6, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

7. Hồ Bơi Đoàn Thanh Niên Phú Mĩ Hưng – Đường Số 9

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

Giờ mở cửa 07:00 AM – 07:00 PM

Giá vé: 10.000đ – 20.000đ

Địa chỉ: Đường Số 9, P. Tân Phú,  Quận 7, TP. HCM

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

8. Capri By Fraser Hotel Residences

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

Giờ mở cửa 05:00 AM – 12:00 AM
Giá vé: 1.000.000đ – 10.000.000đ

Địa chỉ: 2 – Đường C, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

9. California Fitness & Yoga – Crescent Plaza

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM

Giờ mở cửa 06:30 AM – 10:00 PM
Giá vé: 5.000.000đ – 27.000.000đ

Tổng hợp danh sách 9 hồ bơi tại quận 7 TpHCM